Thêm và kích hoạt miền theo dõi tùy chỉnh


Đối với người dùng iMailAZ nâng cao, trên 10.000 người đăng ký, chúng tôi cung cấp cơ sở để thêm miền theo dõi. Miền theo dõi cung cấp khả năng cho người dùng thêm tên miền theo dõi riêng của họ xuất hiện dưới dạng liên kết bên trong nội dung email.

Theo mặc định, không có cài đặt này, tất cả các siêu liên kết bên trong nội dung email trông giống như, https://imailaz.com/. Mặc dù, điều này hiếm khi được quan sát bên trong cơ thể email của những người đăng ký nhận email. Tuy nhiên, nhiều lần, các nhà tổ chức chiến dịch email lớn muốn có liên kết tên miền theo dõi riêng bên trong nội dung email. Sau khi bạn đã định cấu hình đúng tên miền theo dõi, siêu kết nối của bạn bên trong cơ thể email sẽ trông giống như, http://tracking.your-domain.com/****.

Cách thêm tên miền theo dõi:
  1. Từ menu bên trái của Trang tổng quan, chọn “Miền”, sau đó, “Tên miền theo dõi”.
  2. Nhấp vào nút “Tạo mới” và trên màn hình tiếp theo, thêm tên miền phụ có định dạng “tracking.your-domain.com”.
  3. Cuối cùng, thêm bản ghi DNS CNAME cho tên miền phụ "tracking.your-domain.com" và trỏ nó vào imailaz.com
Tái bút: Hiện tại, iMailAZ chỉ chấp nhận miền theo dõi có định dạng “tracking.your-domain.com”.
 

Kích hoạt miền theo dõi:

Sau khi bạn đã thêm chính xác tên miền theo dõi, bạn nên kích hoạt cài đặt Miền theo dõi này từ trang phân phối SMTP của mình. Sau đó, các thay đổi sẽ diễn ra.